Zápis v OR

Společnost je zapsána dne 30. srpna 2018 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 300618.

IČ :    074 12 436

DIČ:  CZ 07412436

Bankovní údaje

Fio banka, a. s.

Číslo účtu: 2401493482/2010

Fakturační adresa

Firma: Kops Method Institute, s.r.o.

Adresa: Makovského 117/1

Praha 6, 163 00

Kontaktní údaje

Telefon: 602 640 455

E-mail: info@kopsmethodinstitute.com

Https: www.kopsmethodinstitute.com

Management

Jednatel:  Ing. Petr Kops

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ uživatelům webových stránek www.kopsmethodinstitute.com

Kops Method Institute, s.r.o., IČ: 074 12 436, se sídlem Praha 6 – Makovského 117/1, PSČ 163 00 (dále jen Institute) vytvořil stránky www.kopsmethodinstitute.com (dále jen “webové stránky” nebo “stránky Institute”) za účelem informování především zákazníků o komerční nabídce Institute a dále o vzdělávacích a jiných akcích, které organizuje nebo na nichž se podílí Institute. Každý budoucí uživatel webových stránek je používá výlučně na vlastní riziko a jejich užíváním výslovně souhlasí s níže uvedenými pravidly regulujícími provozování, přístup a užívání stránek Institute.

Všechny zveřejněné informace na stránkách Institute, pokud nejsou informacemi převzatými z jiných informačních zdrojů a nejsou takto označeny, jsou předmětem duševního vlastnictví Institute, který si vyhrazuje právo vykonávat k webovým stránkám autorská práva, zejména právo webové stránky zveřejňovat, šířit a upravovat, vše při respektování autorských práv autorů na uvádění jejich autorství, jestliže autoři písemně Institute nesdělí, že na uvádění svého autorství výlučně netrvají.

Institute podnikl všechna opatření, aby všechny informace zveřejněné na webových stránkách byly ke dni zveřejnění správné a úplné. Přesto však může dojít k neúmyslným a náhodným chybám, za které se Institute předem omlouvá. Institute neručí a nepřebírá žádnou zodpovědnost za informace na stránkách Institute, jakými jsou například přímé nebo nepřímé odkazy na webových stránkách, nenese žádnou právní ani jinou odpovědnost za zveřejňované údaje s přihlédnutím k jejich korektnosti, úplnosti a obsahové integrity, a dále Institute nenese žádnou odpovědnost vůči uživateli stránek Institute pro případ, že by se projevila některá informace nebo údaj jako nesprávný, nepravdivý, neúplný, neaktuální nebo jakkoliv závadný. Údaje jsou uveřejňovány na webových stránkách jako aktuální výlučně k datu jejich prvního   uveřejnění   nebo případně jejich aktualizace.

Institute neodpovídá ani neručí za pravdivost, obsah ani formu případné reklamy prezentované na stránkách Institute a ani neručí za závazky osob, jejichž nabídky mohou být součástí reklamy.

Institute si také vyhrazuje podle svého výlučného uvážení právo provádět změny, doplnění uvedených informací bez jakéhokoliv předešlého oznámení. Institute neručí za nesprávné nebo chybějící informace na stránkách Institute, a proto leží na uživateli samotném všechna rozhodnutí, která jsou založena na informacích uvedených na stránkách Institute. Institute se zříká jakéhokoliv ručení za bezprostřední, konkrétní škody nebo následné škody, nebo ostatní škody podobného typu, které vznikly na základě přímého či nepřímého použití informací uvedených na webových stránkách. Institute si výslovně upravuje právo kdykoliv a v jakékoliv podobě změnit, doplnit nebo odstranit kteroukoliv část webových stránek.

Pokud není uvedeno jinak, oprávnění používat všechny dokumenty vystavené na stránkách a materiálů s nimi souvisejících (obrázky, ilustrace, texty, animace atd.) náleží výhradně   Institute s odkazem na autorská práva. Každé šíření bez souhlasu Institute je nepřípustné a znamená neoprávněný zásah do výkonu autorských práv Institute. Toto platí zejména pro rozmnožování, filmování, ukládání a pro zpracování v elektronické podobě (Internet, Intranet, CD-ROM, CD-I atd.). Použití značek (např. Firemní značka, loga) nehledě na existenci symbolů ® nebo ™ je výslovně zakázáno, je předmětem právní ochrany a případné zásahy by mohly mít povahu trestných činů. Všechna předcházející pravidla platí také pro software, který je získán přímo nebo nepřímo z webových stránek Institute.

Pokud budou webové stránky Institute odkazovat na software třetí strany, platí pravidla tohoto nabízejícího a je třeba dbát na jeho práva. Každý uživatel webových stránek Institute, který dává k dispozici informace Institute, souhlasí s tím, že Institute má příslušná práva na tyto informace a že Institute je může jakýmkoliv způsobem využít. Informace, které uživatel předá k dispozici dále nepodléhají utajení.

Institute nezaručuje uživatelům možnost připojení se k webovým stránkám a z tohoto důvodu není v žádném případě odpovědný za škody způsobilé z případné nemožnosti   se připojit ke stránkám Institute.

Registrací v newsletteru a případnou účastí v soutěžích budou přenesena data, která jsou uložena na serveru WP-Hosting.cz. E-mailové zásilky zaregistrovaných návštěvníků jsou přijímány Institutem. Data nebudou předána třetí osobě. Internetový servis WP-Hosting.cz je zajištěn systémem Firewall. Nashromážděné uživatelské údaje jsou chráněné před cizími přístupy. Institute si vyhrazuje právo požadovat od budoucího uživatele poskytnutí osobních údajů, ve smyslu obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších novelizací.

Institute zakazuje třetím osobám upravovat, zpracovávat nebo zasahovat (včetně jakýchkoli technických zásahů) do obsahu webových stránek.

Eventuální porušení shora uvedených zásah a/nebo neoprávněný zásad do duševního vlastnictví Institute opravňuje Institute podle svého výlučného uvážení k podniknutí adekvátních právních kroků k ochraně svých práv a zájmů při současném respektování aktuálně platného legislativního rámce České republiky.

Cookies

Za účelem zlepšení kvality a kvůli uživatelsky přívětivější formě naší nabídky může být použit statistický program, který anonymizovaně zaznamenává používání našich webových stránek. Takto můžeme zlepšit naše služby a individuálně je přizpůsobit přáním zákazníků.

Co jsou cookies? Cookies jsou malé textové soubory, které jsou staženy do Vašeho prohlížeče při první návštěvě našich webových stránek a které jsou v něm uloženy. S použitím stejného zařízení / stejného prohlížeče, cookies, respektive informace v nich obsažené jsou zaslány zpět na konkrétní webové stránky (první strana cookie) nebo jiné webové stránce, do níž náleží (třetí strana cookie). Tím je potvrzeno, že web byl otevřen s příslušným prohlížečem a jeho stav se změní, například zobrazením určitého obsahu. Cookies slouží k vytváření individuálních nabídek, ukládají například Vaše preference, webové stránky a jiné. Nastavení a používání cookies na webové stránce: Požadované cookies, které jsou naprosto nezbytné pro funkci našich webových stránek, jsou používány výhradně společností Institute a jsou ukládány pouze do vašeho počítače, během aktuální relace prohlížeče. Cookies lze deaktivovat pomocí nastavení prohlížeče. Při deaktivaci cookies je možné, že nebudete využívat veškeré funkce webové stránky v plném rozsahu. Používání cookies společností Institute vyžadují schválení na této webové stránce. Ačkoliv cookies nejsou nezbytně nutné pro používání webové stránky, mají zásadní funkci v jejím využívání. Vlastnosti internetové stránky, které slouží k pohodlnému prohlížení webových stránek, nemohou být bez cookies plně využity. Vaše nastavení nelze ukládat a musí být znovu zkontrolováno na každé straně. Zároveň také není možné Vám přizpůsobovat nabídku zboží a služeb dle Vašich individuálních preferencí.

Většina z používaných cookies jsou takzvané „session cookies“, které se výhradně dočasně ukládají po dobu Vašeho používání některé z našich internetových stránek. Na druhé straně používáme i „permanentní cookies“, abychom zaznamenali informace o návštěvnících, kteří naše internetové stránky navštěvují opakovaně. Obsah permanentních cookies se omezuje na identifikační číslo. Jméno, úplná IP adresa atd. se neukládají, takže pořízená data jsou anonymní, a ani přes ISP již není možné přiřazení k identitě uživatele.

Používání cookies můžete velmi jednoduše zabránit tím, že je v nastaveních Vašeho prohlížeče deaktivujete.

 

 

Tracking kód